Szkolenia

Firma "MAL-WOD" oferuje szkolenia dla operatorów samochodów specjalistycznych w zakresie:

- obsługa, eksploatacja oraz bezpieczeństwo pracy - urządzeń specjalnych na podwoziach samochodowych, przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem wysokociśnieniowego układu wodnego oraz podciśnieniowego (próżniowego) układu do wyciągania nieczystości;

- obsługa, eksploatacja oraz bezpieczeństwo pracy śmieciarek samochodowych typu SM, samochodów kontenerowych SMW, samochodów zamiatarek ZM260 produkcji WUKO Łódź.

       Obsługa w/w samochodów specjalnych, ze względów wynikających z zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników (wysokie ciśnienie w układach wodnych i hydraulicznych), wymaga posiadania uprawnień do pracy tymi urządzeniami.

 Uprawnienia te można uzyskać po odbyciu kursu szkoleniowego, organizowanego przez firmę MAL-WOD.

       Wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne prowadzi inż. Zygmunt Słomkowski były pracownik WUKO w Łodzi mający wieloletnią praktykę w prowadzeniu szkoleń, posiadający Certyfikat wydany przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie" oraz ukończony kurs inspektora BHP i p.poż.

       Po odbyciu szkolenia, zaliczeniu egzaminu z teorii i praktyki, zostanie wydane imienne zaświadczenie upoważniające do obsługi i eksploatacji danego typu samochodu specjalistycznego.

 Organizowane przez nas szkolenia mogą odbywać się także w siedzibie Państwa firmy.

Koszt uzależniony jest od liczby uczestników i miejsca, w dogodnym dla Państwa terminie.

Wszelkie zapytania i zgłoszenia uczestników prosimy kierować do firmy MAL-WOD Łódź.

Koordynatorzy szkoleń -  Katarzyna Maliszewska tel/fax 0-42 657-82-22 lub 0-512-370-254

                                                Artur Maliszewski tel 0-504-183-276

Sprawy merytoryczne -    inż. Zygmunt Słomkowski