Kamery inspekcyjne, monitoring kanalizacji

Firma MAL-WOD Łódź świadczy usługi z zakresu monitoringu (inspekcji tv) sieci kanalizacyjnej polegającej na wprowadzeniu do wnętrza kanalizacji kamery i dokonaniu pomiarów oraz oceny wizualnej jej stanu faktycznego.
Wykonujemy inspekcje odbiorowe oraz inspekcje eksploatacyjne.

Zaletą przeglądów wykonywanych kamerą jest możliwość :
  • dokładnego określenia lokalizacji przyłączy
  • odszukania niewidocznych na powierzchni studzienek
  • określenia spadku badanego odcinka kanału
  • precyzyjnej identyfikacji miejsc awaryjnych takich jak: spękań, załamań, zatorów, przemieszczeń , wrastających korzeni, przecieków, wycieków  oraz innych nieprawidłowości występujących w czasie eksploatacji sieci kanalizacyjnej.
  • wykonania przeglądów odbiorowych nowych i wyremontowanych kanałów przed ich uruchomieniem. W trakcie inspekcji można jednoznacznie stwierdzić wady wykonawcze takie jak: nieszczelność złączy, uszkodzenia mechaniczne rur, nieprawidłowe spadki czy przeszkody w postaci gruzu, cegieł czy zastygniętego na dnie betonu i wiele innych.

 

 

Raporty tworzymy zgodnie z normą PN-EN 13508-2.


W ramach świadczonej usługi  klient otrzymuje:

  • wysokiej jakości film na płycie DVD  z nagranym przebiegiem inspekcji,
  • szczegółowe dane o badanym odcinku kanalizacji,
  • raport pisemno-graficzny,
  • wykresy spadków i zagłębień
  • zdjęcia z zaobserwowanych nieprawidłowości

Prawo budowlane
Zgodnie z obowiązującą Polską Normą „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych ”(PN-EN 1610 -2002r), zgodnie z pkt. 12, po zakończeniu montażu przewodów powinny być  przeprowadzone kontrole wizualne. Zgodnie z Polską Normą PN-EN13508-2 i punktem 5.2 tej normy kontrola wizualna powinna obejmować „inspekcję rurociągów od wewnątrz ” przy użyciu specjalistycznej kamery inspekcyjnej przeznaczonej do tych celów.


Trudno nie docenić roli, jaką pełni instalacja kanalizacyjna. Wszelkie awarie, które się z nią wiążą, są nie tylko uciążliwe i przykre, a często też kosztowne w naprawie. Dlatego pragniemy zaproponować nowoczesny monitoring kanalizacji, za pomocą którego można dokładnie i w każdym momencie kontrolować stan tej sieci. Wykorzystywane przez nas kamery inspekcyjne pozwalają ocenić stan techniczny kanalizacji bez konieczności bezpośrednich oględzin.

Na czym polega nasz monitoring kanalizacji? Po prostu, wprowadzamy do sieci kanalizacyjnej wielofunkcyjne i nowoczesne kamery inspekcyjne, które w profesjonalny sposób, wykonując potrzebne, często skomplikowane, obliczenia, sprawdzają stan techniczny badanego obiektu.

Monitoring kanalizacji polecany jest nie tylko w przypadku wykonywania okresowych przeglądów. Metoda, która wykorzystuje kamery inspekcyjne, sprawdza się także podczas inspekcji odbiorowych. Dotyczy to zarówno sieci dopiero wykonanych, jak i takich, które zostały właśnie wyremontowane i ich ponowne uruchomienia wymaga oficjalnego odbioru. A co, jeśli podejrzewamy, że w sieci kanalizacyjnej ma miejsce awaria? Wówczas również to kamery inspekcyjne najszybciej będą w stanie zlokalizować i zdiagnozować usterkę.

Oferowany przez nas monitoring kanalizacji zawsze przeprowadzamy w sposób w pełni profesjonalny i przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, a wszelkie prace wykonują prawdziwi fachowcy z długim doświadczeniem w branży. 

W sprawie cen i terminów inspekcji prosimy o kontakt.